mirziamov

Gestió empresarial

Disposar a hores d’un expert, permet a la Gerència centrar més esforços en la seva activitat principal i alhora disposar d’un suport professional extern pel control de la gestió del seu negoci. No només aconseguim reduir costos. També oferim més efectivitat, flexibilitat i adaptació. En definitiva, un tracte més proper.
Reunions de seguiment

Diagnostiquem la situació i posició de l’empresa analitzant els resultats i extraient conclusions, transmetent la informació rellevant a gerència per a la presa de decisions estratègiques.

Suport personal administració

Donem suport al teu personal administratiu de l’àrea d’administració i finances en la revisió de la paramatrització i tancaments comptables, establint uns indicadors de control per tal de fer un seguiment de l’evolució del negoci.

Gestió de la tresoreria

Analitzem i fem el seguiment del cash-flow de l’empresa, realitzant previsions de tresoreria a curt i a llarg termini, controlant la morositat i incrementant la liquidesa, per tal de donar solvència al teu negoci davant proveïdors, clients i entitats bancàries.

Pressupost anual

Elaborem i fem seguiment del pressupost anual tot identificant les desviacions que es produeixin, així com la realització de propostes per tal d’adequar el pressupost de l’empresa a la realitat econòmica de cada moment.

Pressupost en funció de les necessitats
A partir de 300 €/mes