Gestió empresarial

Disposar a hores d’un expert, permet a la Gerència centrar més esforços en la seva activitat principal i alhora disposar d’un suport professional extern pel control de la gestió del seu negoci. No només aconseguim reduir costos. També oferim més efectivitat, flexibilitat i adaptació. En definitiva, un tracte més proper.
Control de les finances

Ajudem a controlar les finances obtenint les dades i la informació essencial, per tal de prendre les decisions més encertades que facin millorar la rendibilitat del seu negoci.

Suport personal administració

Donem suport al personal d’administració en la revisió de la paramatrització i tancaments comptables. Dissenyant o modificant els circuits interns per tal d’automatitzar els procediments comptables al màxim possible.

Adjunt a gerència

Aconsellem i acompanyem en els aspectes del dia a dia que puguin sorgir de la gestió del negoci, com per exemple analitzar propostes comercials, afrontar un conflicte, preparar una negociació o reunió important, etc.

Reunions de seguiment

Ens reunim periòdicament per analitzar l’evolució econòmica-financera i ampliar els punts de vista de l’estratègia empresarial, d’acord amb els objectius prèviament determinats.

Pressupost en funció de les necessitats
A partir de 300 €/mes