Com recuperar l’IVA de les factures impagades

Malgrat et puguis acollir a l’IVA pel criteri de caixa. Tard o d’hora s’haurà d’ingressar l’IVA repercutit de les teves factures. En molts casos, l’IVA d’aquestes factures és d’un import considerable i val la pena recuperar-lo.

Existeix dues vies legals per recuperar aquest IVA de les factures impagades, sempre que els deutors no siguin Administracions Públiques, o el crèdit no estigui afermat per alguna entitat de crèdit i caució, o bé per garantia real:

  • Quan existeix una situació de concurs del client

 En aquest cas, disposes del termini d’un mes des de la declaració de concurs del teu client per tal d’emetre una factura rectificativa, que et permeti compensar l’IVA que vas ingressar en el seu moment.

  • Factures emeses considerades incobrables

Si un client no et paga, passats 6 mesos des de que va tenir lloc l’operació (1 any en el cas de les Grans Empreses). S’obre un termini de 3 mesos per emetre una factura rectificativa. Sempre que s’hagi instat el cobrament, mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial, al deutor.

En els dos casos, és d’obligat compliment comunicar-ho a l’Administració Tributària en el termini d’un mes de l’emissió de la factura rectificativa. Aquesta obligació també recau en el deutor. Per tant s’haurà d’enviar la factura rectificativa al client, i a l’administrador concursal, si es dóna el cas.

És aconsellable enviar les factures rectificatives per burofax o correu certificat, per tal d’acreditar que s’han enviat al deutor; i no tenir problemes per recuperar l’IVA de les factures impagades.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *