Nova llei de control horari dels treballadors

Aquest diumenge 12 de Maig, entra en vigor el Decret-Llei que obligarà a totes les empreses a registrar les hores de les jornades laborals dels seus treballadors. Amb aquesta mesura s’intenta assegurar al pagament de les hores extres i la seva cotització a la seguretat social.

Aquests registres s’hauran de conservar durant 4 anys i hauran d’estar a disposició dels treballadors, els seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. L’incompliment d’aquesta llei pot comportar sancions que van des dels 60€ fins a 6.250€.

El control horari és una pràctica habitual al Sector Públic i força estesa a les Grans Empreses, però pràcticament inexistent a les Pimes, i encara menys a les Micropimes. Per tal de no suposar un cost extra per aquestes petites empreses, han sortit una gran quantitat d’aplicacions online per tal de poder registrar les hores dels treballadors sense la necessitat de la instal·lació de màquines per fitxar en els llocs de treball. A més a més d’estalviar-se el cost d’inversió, el fet que els treballadors puguin registrar la activitat laboral dels del seu mòbil suposa una comoditat extra i soluciona el problema pels treballadors que treballen des de casa o que es desplacen sovint fora del seu lloc de treball.

Per a les empreses de fins a 6 treballadors, l’empresa barcelonina EMSER ha tret una aplicació online gratuïta. En el cas de més de 7 treballadors o que es vulgui l’aplicació informàtica lliure de publicitat, també disposa de preus força competitius.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *