És legal cobrar el sou a través d’una societat interposada?

En els últims temps, surten molts casos d’esportistes d’elit, polítics i altres famosos que tenen inspeccions i sancions de l’Agència Tributària per haver cobrat alguna part del seu sou a través d’una societat interposada.

Una societat té un tipus impositiu fix del 25%, mentre que via salari es pot arribar a tributar gairebé al 50%. Per tant, si una part del sou es cobra via factura pels serveis prestats de la societat, es pot aconseguir un estalvi fiscal important.

Crear una societat per prestar serveis és perfectament legal, però sempre que la societat estigui prestant realment un servei. En cas contrari, ens podríem trobar en un cas de frau de llei o simulació. És a dir, es crea una societat únicament per evadir impostos.

Hi pot haver indicis evidents quan la societat no té mitjans humans ni materials per realitzar el servei, no té treballadors o l’únic treballador és soci i/o administrador o un familiar directe, també quan es realitza una sola factura mensual d’un mateix import a un únic client. Sobretot es dóna en els casos de societats de professionals.

Resumint, tot i ser legal i legítim prestar serveis a través d’un societat, la societat no pot ser un simple instrument per cobrar una part o la totalitat del sou. Si fos així, tindríem un risc molt elevat que l’Agència Tributària interpreti que es tracte d’un sou encobert, havent d’ingressar la quantitat evadida i amb una sanció que podria arribar al 150% de la quantitat deixada d’ingressar.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *