Finances per a no financers

La setmana passada hi va haver rebombori amb la prova d’economia de l’empresa de la selectivitat. Més enllà d’entrar a valorar si la dificultat era apropiada o no pel nivell d’una prova d’accés a la Universitat, veient la prova, hi surten una sèrie de conceptes interessants.

Ens parla de fons de maniobra, ràtis financers, dotació de reserves, rendibilitats, formes de finançament, punt mort, entre d’altres. Tots ells són principis de comptabilitat financera, que potser un estudiant que fa la prova de selectivitat pot desconèixer. Però que un gerent d’una societat, encara que no tingui un perfil financer, hauria de conèixer.

Malauradament existeixen molts casos, sobretot en les petites i mitjanes empreses, on el gerent té un desconeixement total de la matèria. I el que encara és pitjor, no en demostra cap interès. No es tracte de demanar que el gerent en sigui un especialista, per això ja hi som els assessors externs o els directius financers si opten per tenir algú en plantilla d’aquest perfil.

De totes maneres, el gerent si que té la responsabilitat de prendre decisions, i encara que dipositi la seva confiança en assessors externs o directius financers, hi ha una sèrie de conceptes bàsics que hauria de conèixer. Bàsicament per dues raons:

  • Per evitar responsabilitats legals. No hem d’oblidar que el gerent, com a administrador de la societat, cada any ha de signar els comptes anuals i per tant, es fa responsable dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, de cara a possibles responsabilitats davant de terceres persones.
  • Per interpretar l’evolució del negoci. Comprendre i saber interpretar els comptes anuals, o qualsevol altre informe periòdic a gerència, és vital per entendre la situació actual en la qual es troba l’empresa, i a partir d’aquí, prendre les decisions pertinents pel seu bon funcionament.

És per això, que recomanem que els gerents de qualsevol societat, sigui quin sigui la dimensió de la seva empresa, tinguin uns coneixements bàsics de finances per a no financers.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *