Sancions per no presentar els comptes anuals

Totes les societats mercantils, bàsicament societats anònimes i limitades, estan obligades a presentar els comptes anuals de la seva empresa en un termini màxim de 7 mesos des del tancament de l’exercici comptable.

Fins ara moltes societats, sobretot les que estaven inactives, no dipositaven els seus comptes anuals al Registre Mercantil corresponent. Tot i que la Llei de Societats de Capital preveu sancionar econòmicament a les societats que no presentin o presentin amb retard els comptes anuals, a la pràctica, no es sancionava.

Des del passat febrer, però, la Direcció General dels Registres i del Notari (DGRN) ha començat a comunicar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) el llistat de totes les societats que a l’anterior 31 de desembre no consti que hagin presentat els comptes anuals. Per la qual cosa l’ICAC, que és l’òrgan competent de sancionar, ha començat a multar a les societats que no presenten els seus comptes.

L’incompliment de la presentació dels comptes anuals, suposa el tancament automàtic del full registral per la qual cosa no serà possible la inscripció de cap document de la societat en el registre, excepte els títols relatius al cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors, i a la revocació o renúncia de poders, així com a la dissolució de la societat i al nomenament de liquidadors i als assentaments ordenats per l’autoritat judicial o administrativa.

A més a més, les multes econòmiques poden ser les següents:

  • Sanció per fora de termini: 600€
  • Sanció per no presentació: entre 1.200€ i 60.000€

Aquesta operativa es repetirà al febrer de cada any, per la qual cosa és interessant que les societats que no estiguin el dia de la presentació dels seus comptes anuals, regularitzin la seva situació abans del 31 de desembre. En cas contrari, el mes de febrer, la DGRN comunicarà a l’ICAC el llistat de totes les societats que no han presentat els comptes anuals en els exercicis no prescrits, és a dir en els últims 3 exercicis.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *