Business intelligence: Per empreses de tamanys de tot tipus

La intel·ligència empresarial o altrament coneguda com a Business Intelligence (BI), fa referència a l’extracció i tractament de dades pròpies d’una empresa per a facilitar la seva presa de decisions. Detecta les variables clau de l’empresa, per tal de poder mesurar i demostrar el què ha passat i el que està passant, comparant-les amb els seus objectius fixats i alineant-se així amb la seva estratègia.

La informació necessària per poder disposar d’aquestes variables clau està moltes vegades dins l’empresa, però falta organitzar-ho per tal de que sigui útil. Les dades són extretes dels diferents sistemes d’informació propis com: sistemes productius, comptables, logístics, de recursos humans, de la competència, etc.
Mitjançant les eines d’ETL (de l’anglès: Extract, Transform and Load, extreure, transformar i carregar) s’extreuen dades de les diferents fonts existents a l’empresa, es depuren i preparen (qualitat i homogeneïtzació de les dades).

Per augmentar la competitivitat de qualsevol negoci, és important que tot el seu personal conegui els seus objectius i es puguin mesurar. El BI, permet una avaluació continua que ajuda en la presa de decisions de la direcció. Per aquest motiu, el BI no només analitza ratis financers o estats de comptes de l’empresa per a la seves direccions general i financera, sinó que també extreu dades per poder analitzar variables clau de clients, recursos humans, màrqueting, sistemes d’informació, etc.

Tota empresa, gran o petita, es capaç de generar diàriament dades que la poden ajudar a conèixer la marxa del negoci. Per tal d’evolucionar, poder fer front a les diferents etapes i superar dificultats, és molt important comptar amb dades empíriques útils per poder enfocar millor les seves decisions i no basar-se en la intuició.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *