Com calcular el preu de venda

Una de les preguntes típiques dels emprenedors és com calcular el preu de venda d’un producte o servei. Especialment les empreses comercials, que no tenen un procés productiu, és clau saber com aplicar al marge comercial per tal de determinar el seu preu de venda.

El primer pas és imputar tots els costos directes al producte o servei, com poden ser, el cost de transport, llicències o drets d’explotació, despeses de publicitat o promoció específiques, comissions d’agents comercials… Per obtenir el preu de de cost.

Un cop tenim el preu de cost, hem d’aplicar-hi el marge comercial desitjat per tal de determinar el preu de venda. La pregunta és, com s’aplica aquest marge comercial?

La primera reacció instantània seria sumar-li el marge al preu de cost:

Preu de venda = Preu de cost + (Preu de cost x %Marge comercial)

Per exemple, si un producte ens costa 100€ i volem vendre’l amb un marge del 20% ho calcularíem així:

 Preu de venda = 100 + (100 x 0,20) = 100 + 20 = 120€

Ara bé, imaginem que volem liquidar estoc i estem disposats a aplicar el descompte que faci falta, però sense perdre-hi diners. Si tenim un marge comercial del 20%, aquest seria el descompte màxim que podríem aplicar. Agafa’n el preu de venda de 120€ i aplicant-li un descompte del 20% tindríem el següent:

 Descompte del 20% s/120€ = 120 x 20% = 24€

Preu final amb el descompte = 120€ – 24€ = 96€

Perquè ha sortit com a resultat 96€ enlloc de 120€? Doncs perquè el preu de venda inicialment estava mal calculat. La forma correcta de calcular el preu de venda és:

 Preu de venda = Preu de cost / (1 – %Marge comercial)

 Amb aquesta fórmula, a l’exemple anterior ens dóna com a preu de venda:

 Preu de venda = 100 / (1 – 0,20) = 100 / 0,80 = 125€

 Ara, si apliquem un descompte del 20% sobre el preu de venda de 125€ obtenim el següent:

 Descompte del 20% s/125€ = 125 x 20% = 20€

Preu final amb el descompte = 120€ – 20€ = 100€

Calculant el preu de venda correctament, podem aplicar els descompte comercial que vulguem sense el perill de perdre-hi diners, venent un producte o servei per sota el seu preu de cost.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *