On són els meus beneficis?

Sobretot quan s’han de pagar els impostos, els clients que tenen la sort d’obtenir beneficis en el seu negoci, acostumen a fer-me la següent pregunta: “Si tinc beneficis, on són els meus beneficis?”. Bàsicament, els beneficis es poden destinar a remunerar als socis o accionistes, a reduir deute o a invertir-lo en la societat.

Quan els beneficis es destinen a retornar l’endeutament o a repartir dividends, acostuma a ser fàcil de veure. Fins i tot quan s’inverteix en immobilitzat per l’empresa, com per exemple en la compra de maquinària, mobiliari o vehicles, és fàcil d’entendre que els beneficis estan invertits en algun actiu fix. El que no és tant evident, és quan s’inverteix en actiu circulant de l’empresa, és a dir, en existències o crèdit als clients.

El període que va des de la compra de la matèria prima o producte fins al cobrament de les vendes per part dels clients, és el que s’anomena cicle de maduració. Si hi descomptem els dies que ens concedeixen els nostres proveïdors per pagar-los, tindríem el cicle de caixa o fons de maniobra.

Aquest fons que necessitem per poder fer tot el cicle, augmentarà com més tardin els nostres clients a pagar-nos i quan més tardem a vendre les mercaderies que tinguem en estoc, per altra banda, disminuirà com més tardem a pagar als nostres proveïdors. És a dir, ens interessa una ràpida rotació del nostre estoc i cobrar quan abans millor dels nostres clients i pagar al més tard possible als nostres proveïdors.

Però què passa si l’empresa està en creixement i van augmentant les vendes de forma continuada? Doncs que encara que la rotació d’estoc sigui la mateixa i el període de cobrament i pagament no canviï, el fons de maniobra monetàriament serà més gran.

Bé perquè l’empresa està en creixement i necessita més fons de maniobra, o bé perquè l’empresa no controla la rotació d’estoc o els períodes de cobrament i pagament, poden fer difícil de veure que els beneficis estan invertits en el circulant de l’empresa.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *