El que és barat pot sortir car

Són moltes les empreses, que degut a la crisi, han intentat reduir costos d’on fos. I una de les partides, on habitualment tendeixen a retallar, és en la gestió administrativa-financera de la seva empresa.

Aquestes tasques és veuen com un sobre cost per l’empresa enlloc d’una inversió. Per aquest motiu, intenten reduir al màxim aquest despesa, limitant els recursos econòmics en les necessitats de compliment legal, com poden ser la comptabilitat o la presentació dels impostos. Obviant tota la informació que podrien obtenir de la seva empresa, que els podria ajudar a una bona gestió i a la presa de decisions correctes per al bon funcionament del seu negoci.

Un bon assessorament en el disseny del model de negoci o l’elaboració del pla d’empresa, així com qüestions relatives a la constitució de l’empresa i afers de govern corporatiu, de finançament i de creació d’un correcte circuit administratiu intern, poden repercutir a una millor productivitat i evitar que en un futur s’hagi de corregir les decisions que s’han pres anteriorment, al no considerar-se importants, i que més endavant poden suposar un major cost.

Per altra banda, un seguiment en la gestió del negoci, que impliqui el seu mesurament i control amb l’elaboració d’informes periòdics, així com una correcte previsió de la tresoreria i la obtenció del finançament necessari, poden evitar problemes no desitjats que a la vegada tornen a suposar un major cost per tal de solucionar-los.

És aquí on, disposar del suport puntual d’un professional extern enfocat més en l’assessorament i consultoria pot satisfer les necessitats creixents de les pimes. Assessorar en el compliment de les normes és important, però per si sol no aporta res. En canvi, combinant els serveis de suport amb els de compliment és quan realment es dóna valor afegit a les empreses.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *