Nou límit dels pagaments en efectiu

Nou límit dels pagaments en efectiu

El passat 11 de juliol de 2021, d’acord amb les noves mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va entrar en vigor un nou límit dels pagaments en efectiu quan alguna de les parts intervinents sigui empresari o professional. Fins aleshores, els pagaments en efectiu no podien arribar als 2.500 €. Aquest límit ara s’ha reduït als 1.000 €.

Això vol dir que les operacions de compravenda entre empresaris o entre un empresari i un particular no es podran pagar en efectiu, sempre que el total de l’operació de compravenda sigui igual o superior als 1.000 €, encara que es fraccionin els pagaments en quantitats de menys de 1.000 €. L’única excepció, pensada bàsicament per als turistes, serà per a les operacions de compravenda amb particulars no residents. En aquest cas el límit serà fins a 10.000 €.

S’entendrà per efectiu els mitjans de pagaments següents:

• El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.

• Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.

• Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

La normativa preveu, en cas d’infracció, sancions de fins a un 25% de l’import pagat en efectiu a les dues parts intervinents. Però si una de les parts ho denunciés a l’Agència Tributària en el termini de tres mesos, la part denunciant quedaria exonerada de la sanció. No serà aplicable la sanció a cap de les parts si ha prescrit, és a dir, si han passat més de cinc anys des de la data del pagament en efectiu.

Una bona solució en el cas de trobar-se amb una venda que sigui igual o superior als 1.000 € i el client només ho vulgui pagar en efectiu, és que el client t’ingressi els diners en efectiu en un compte corrent d’una entitat de crèdit. D’aquesta manera s’evita perdre una venda o haver de denunciar el teu client.

Membres de:

logo-colegi-economistes.png

Partners tecnològics: