Quan declarar una subvenció

Quan declarar una subvenció

El primer que hem de tenir present quan rebem una subvenció és que aquesta, normalment, no està exempta de tributar i que, per tant, l’haurem de declarar com a un ingrés. A partir d’aquí, la pregunta que acostuma a sorgir és quan declarar una subvenció. En quin moment hem de declarar com a ingrés la subvenció que ens han concedit?

Les subvencions oficials són ajuts procedents del sector públic en forma de transferència de recursos a una empresa en contrapartida del compliment, passat o futur, de certes condicions relatives a la seva activitat econòmica. Sempre a fons perdut, és a dir, que l’empresa no haurà de retornar la subvenció si compleix amb les condicions establertes.

Hi ha dos tipus de subvencions, les subvencions no reintegrables i les subvencions reintegrables. El moment exacte de declarar la subvenció dependrà del tipus de subvenció.

Subvencions no reintegrables: Si les condicions per rebre la subvenció fan referència a accions passades com, per exemple, acreditar un percentatge determinat de disminució de les vendes de l’últim any respecte a l’anterior, es considera una subvenció no-reintegrable i es declararà quan es rebi l’acord de concessió de la subvenció, independentment que s’hagi cobrat o no la subvenció.

Subvencions reintegrables: Si les condicions per rebre la subvenció fan referència a accions futures com, per exemple, mantenir la plantilla de treballadors de l’empresa durant un any, es considera una subvenció reintegrable i es declararà quan es compleixin les condicions requerides, independentment que s’hagi cobrat totalment o parcialment la subvenció abans o després d’haver complert els requisits.

És important estar al corrent de les subvencions que existeixen, per tal de valorar si la vostra empresa pot accedir-hi. Per això, us posem un enllaç del canal empresa de la Generalitat amb les subvencions que existeixen actualment i les previstes.

Membres de:

logo-colegi-economistes.png

Partners tecnològics: