Coach comptable

Coach comptable

La figura del coach comptable és una branca del coaching empresarial, que consisteix en la resolució de problemes i l’assoliment d’objectius. És un procés d’entrenament i aprenentatge comptable dins l’esfera de l’acció i l’aplicació immediata.

El coach comptable va més enllà d’un simple assessorament; és un acompanyant al personal administratiu. Marcant les estratègies necessàries per optimitzar la comptabilitat i la gestió administrativa, dissenyant o modificant els circuits interns per tal d’obtenir-ne la màxima eficiència i posant-los en marxa.

L’objectiu final d’un coach comptable és augmentar l’efectivitat operativa de l’equip d’administració i comptabilitat, oferint la formació i orientació necessària perquè el personal administratiu funcioni autònomament en el seu dia a dia.

Un coach comptable pot actuar de forma puntual en moments concrets de la vida d’una empresa, com per exemple:

  • Ajudant els emprenedors a la posada en marxa del seu negoci
  • Creant un pla de comptes personalitzat segons les necessitats de l’empresa
  • Assistint a la implementació d’un nou programa comptable o ERP

A la vegada, un coach comptable també pot oferir un suport continu al personal administratiu realitzant un seguiment periòdic per tal de garantir el correcte funcionament del sistema comptable i la correcta interpretació dels estats financers.

Gràcies a la incorporació d’un coach comptable, l’empresa aconsegueix un equip cohesionat i d’alt rendiment per tal de fer front als reptes de la gestió empresarial, automatitzant al màxim les tasques comptables, identificant els factors que poden provocar problemes de tresoreria, i millorant el control de direcció i la presa de decisions.

Membres de:

logo-colegi-economistes.png

Partners tecnològics: