Punt d'atenció a l'emprenedor

Punt d’atenció a l’emprenedor

Un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) s’encarrega de facilitar la creació de noves empreses, l’inici efectiu de l’activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d’informació, la tramitació de documentació, l’assessorament, la formació i el suport al finançament empresarial.

El PAE té una doble missió:

  1. Prestar serveis d’informació i assessorament a les persones emprenedores.
  2. Iniciar els tràmits administratius de constitució de l’empresa.

El PAE té l’avantatge de donar d’alta l’empresa a tots els organismes oficials a través del Document Únic Electrònic (DUE), de forma gratuïta, telemàtica i immediata, evitant haver de realitzar l’alta per separat a l’Agència Tributària, la Seguretat Social, etc. A més, també permet demanar cita a la notaria per formalitzar l’escriptura de constitució de la societat.

D’altra banda, per a la constitució d’una societat limitada amb un capital social d’entre 3.000€- 3.100€ i uns estatuts d’acord amb el model aprovat pel Ministeri de Justícia, s’apliquen uns costos notarials i del registre mercantil molt reduïts de 60€ i 40€ respectivament.

AtBusiness ja actua com a PAE a través del seu soci Marc Tarrés com a economista col·legiat. D’aquesta manera donem un pas més en el nostre compromís de suport a l’emprenedoria, facilitant la posada en marxa de noves iniciatives empresarials. No només realitzant els tràmits telemàtics de constitució de l’empresa, sinó també assessorant l’emprenedor de les diferents formes jurídiques d’emprendre, el règim de la seguretat social, ajuts i incentius aplicables al projecte; així com informant de les obligacions comptables i fiscals que se’n deriven.

Membres de:

logo-colegi-economistes.png

Partners tecnològics: