Com acreditar les vendes intracomunitàries

Les vendes intracomunitàries, és a dir, entre estats membres de la Unió Europea estan exemptes d’IVA en l’estat d’origen, tributant a l’estat de destí amb el seu IVA corresponent pel que es coneix com a inversió del subjecte passiu.

Les empreses que tenen vendes de mercaderies a altres estats membres de la Unió Europea, poden tenir problemes alhora d’acreditar davant de l’Administració Tributària que realment la mercaderia ha sortit del seu país. Sobretot quan el comprador es fa càrrec del transport.

A partir del pròxim 1 de Gener de 2020, gràcies a una directiva europea, fixa de forma clara com acreditar les vendes intracomunitàries.

Si el transport és a càrrec del venedor ha de conservar almenys dos dels següents comprovants:

  • carta o document CMR signats
  • coneixement d’embarcament
  • factura del transport aeri
  • factura del transportista dels béns

O en el cas que només en tingui un dels anteriors, haurà de tenir algun d’aquests altres comprovants:

  • una pòlissa d’assegurances relativa al transport o documents bancaris que provin el pagament del transport de les mercaderies.
  • documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l’arribada de les mercaderies a l’estat membre de destí.
  • un rebut d’un dipositari a l’estat membre de destí que confirmi l’emmagatzematge de les mercaderies en aquest estat membre de destí.

Si el transport és a càrrec del comprador, a més a més de complir amb els requisits enumerats anteriorment, el venedor haurà d’estar en possessió d’una declaració escrita del comprador on certifiqui que s’ha fet càrrec del transport de les mercaderies.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *