Els pagaments a compte porten IVA?

Hi ha empreses que creuen que els pagaments a compte d’una venda o d’un servei no meriten IVA fins que no es realitza l’operació. És a dir, es realitza el pagament a compte però sense generar factura ni liquidar l’IVA corresponent, com si es tractés d’una provisió de fons.

Aquesta és una pràctica errònia, ja que la mateixa llei de l’IVA especifica clarament que pels cobraments, totals o parcials, percebuts de forma anticipada s’haurà de liquidar l’IVA que correspongui, excepte que l’operació estigui exempta d’IVA.

La no aplicació de la norma podria suposar al client, que és qui fa el pagament avançat, un perjudici financer ja que no es pot deduir aquest IVA fins que no rep la factura final. Per aquest motiu és interessant demanar al proveïdor la factura del pagament a compte, en el cas que no s’hagi rebut.

El proveïdor, en canvi, podria estar diferint el pagament i estaria deixant de liquidar un IVA a l’Agència Tributària, amb la conseqüent sanció que això comporta. Per tant, la forma correcta de procedir sempre que rebem un pagament a compte és emetre una factura al nostre client desglossant l’IVA corresponent.

Per exemple, si el nostre client ens realitza una transferència de 12.100€ a compte d’una venda de 50.000€ més IVA, li haurem d’emetre una factura de 10.000€ de base més 2.100€ d’IVA i liquidar aquests 2.100€ en la pròxima liquidació d’IVA que realitzem.  Quan es realitzi la venda es facturarà els 40.000€ restants més els 8.400€ d’IVA.

Tot i que pugui semblar difícil de detectar, l’Agència Tributària pot trobar aquests pagaments a compte sense IVA creuant les dades que els hi envien els mateixos contribuents, ja sigui a través del model 347, del Sistema Immediata d’Informació (SII) o mitjançant una comprovació o inspecció tributària.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *