Coronavirus: hisenda no perdona

Coronavirus: hisenda no perdona

Demà dia 1 d’abril comença el període de presentació dels impostos estatals corresponents al primer trimestre del 2020 per a totes les pimes i autònoms, període que durarà fins el dia 20 del mateix mes.

Degut al confinament total que va decretar el govern espanyol el passat 29 de març, moltes empreses que no realitzen una activitat essencial han hagut d’interrompre la seva activitat. Això repercuteix també al seu departament de gestió administrativa o comptable, la qual cosa, excepte que tinguin la gestió digitalitzada del seu negoci amb eines com holded, pot suposar un greu inconvenient a l’hora de recopilar i processar tota la informació per poder presentar els impostos del trimestre.

Les patronals, cambres de comerç i altres col·lectius empresarials demanen reiteradament una moratòria dels terminis de presentació dels impostos trimestrals estatals mentre duri la situació d’estat d’alarma o, almenys, una ampliació del termini de presentació. La Generalitat de Catalunya, per exemple, ja ha anunciat una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits fins que finalitzi aquest estat d’alarma. En canvi, de moment, Hisenda no perdona.

Hisenda no perdona… però tampoc li interessa ofegar als seus contribuents. És per això que l’Agència Tributària Espanyola ha concedit a les pimes i autònoms la possibilitat d’ajornar tots els impostos, fins un màxim de 30.000€ en el seu conjunt, sense garanties. Aquest període d’ajornament podrà ser d’un màxim de 6 mesos, els 3 primers mesos sense interessos i els 3  següents a un interès del 3,75%.

Membres de:

logo-colegi-economistes.png

Partners tecnològics: