Junta de socis telemàtica

Junta de socis telemàtica

Si alguna cosa positiva ha aportat la pandèmia del coronavirus ha estat el procés d’acceleració en la digitalització del món empresarial. Un bon exemple n’és la junta de socis telemàtica.

Les societats de capital, com les societats limitades o anònimes, tenen l’obligació de realitzar dins els 6 primers mesos de cada exercici una junta de socis o accionistes per tal d’aprovar la gestió social, els comptes anuals de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat obtingut. Aquesta Junta es realitzava sempre de forma presencial, generalment al domicili social de la societat. Arran de la pandèmia es va legislar per tal que durant els anys 2020 i 2021 es poguessin realitzar les juntes de forma telemàtica. Però què passarà a partir del 2022?

Des del 3 de maig de 2021 ha entrat en vigor una modificació de la Llei de Societats de Capital per tal que les societats de capital puguin modificar els seus estatuts i realitzar les juntes exclusivament de forma telemàtica. Garantint sempre la identitat i legitimació dels socis o dels seus representants.

La convocatòria de la Junta ja es podia fer telemàticament publicant l’anunci a la pàgina web de la societat o, si així constava reflectit als estatuts de la societat, notificant-ho individualment a cada soci via correu electrònic. Ara, a més a més, també es podrà celebrar la Junta íntegrament de forma telemàtica.

Per tot això i per altres motius, cada cop és més important tenir uns estatuts personalitzats de la societat que s’adaptin a les necessitats dels socis i fugir del típic model d’estatuts tipus, molt més rígid, i que qualsevol adaptació que es vulgui fer posteriorment obligarà a tornar a passar per la notaria i al Registre Mercantil per tal de modificar-los.

Membres de:

logo-colegi-economistes.png

Partners tecnològics: