Decàleg financer contra la COVID-19

Decàleg financer contra la COVID-19

En moments  d’incertesa com els actuals, provocats per la crisi sanitària de la COVID-19, és vital tenir informació financera precisa i a temps. Per tal d’ajudar les pimes amb problemes de tresoreria a identificar les actuacions prioritàries per garantir la continuïtat del negoci, hem elaborat aquest decàleg financer basant-nos en les recomanacions de la Federació Internacional de Comptables.

  1. Tenir els estats financers i ratis clau actualitzats. El compte d’explotació, el balanç de situació i calcular ratis financers, com el fons de maniobra o la rotació de l’estoc, poden ajudar a identificar els problemes a temps, per prendre mesures correctores.
  2. Realitzar previsions de tresoreria a 3, 6 i 12 mesos. Actualitzar les previsions de fluxes d’efectiu de forma regular i fer-ne un seguiment per detectar possibles tensions futures de tresoreria.
  3. Explorar si l’empresa té accés a subvencions o ajuts per la COVID-19. Determinar si l’empresa té dret a alguna subvenció o ajut públic i els requisits d’accés.
  4. Realitzar una anàlisi de sensibilitat entre el millor i el pitjor escenari possible. Considerar que passaria si les vendes disminueixen més d’un 15 o 20%, l’impacte de la pèrdua d’un client important o quant de temps l’empresa podria aguantar en pèrdues.
  5. Revisar les polítiques de compra. Revisar, donar un ús diferent o donar de baixa l’inventari obsolet per evitar sobrecostos d’emmagatzematge i garantir els subministraments diversificant els proveïdors.
  6. Explorar la possibilitat de vendes en condicions especials. Per reduir les pèrdues per obsolescència de l’inventari i incrementar la liquiditat.
  7. Redefinir les condicions de facturació i pagament dels clients. Facturar immediatament després de realitzar el servei o l’entrega del producte, i controlar els límits de crèdits dels clients nous i els existents.
  8. Actualitzar el valor de mercat de certs actius i considerar-ne la seva venda. Bàsicament aquells actius que no sigui imprescindibles pel funcionament del negoci, així com posposar les inversions de capital significatives.
  9. Analitzar els contractes amb els proveïdors i renegociar els terminis de pagament. Analitzar si les obligacions contractuals es poden modificar degut a les circumstàncies i explorar la possibilitat de diferir pagaments.
  10. Assegurar la liquiditat. Explorar opcions per obtenir més finançament extern, ampliant o contractant noves línies de crèdit bancari; així com renegociar els pagaments dels deutes existents amb un nou pla de reestructuració del deute.

Membres de:

logo-colegi-economistes.png

Partners tecnològics: